Mizeria - trupească şi sufletească - a poporului român de astăzi este deprimantă. Umilinţele naţiunii sunt nesfârşite. Cine va pune capăt acestei căderi? Ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc? | Miscarea celor ca noi!

marți, 25 mai 2010

Ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc?

marți, 25 mai 2010
Ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc?

Un frate pe nume Ioan a venit la avva Filimon şi, aşezându-se, i-a spus: "Ce să fac să mă mântuiesc? Deoarece mintea mi se plimbă de la una la alta şi se îndreaptă spre toate lucrurile rele". După o pauză, părintele i-a răspuns: "Aceasta e una dintre patimile din afară şi nu te lasă căci înca nu ai dobândit o dorire desăvârşită a lui Dumnezeu. Căldura acestei dorinţe şi cunoştinţa lui Dumnezeu încă nu au venit la tine". Fratele i-a zis: "Ce ar trebui să fac, părinte?". Avva Filimon răspunse: "Cugetă în lăuntrul tău pentru o vreme, adânc în inima ta; căci aceasta îţi poate curăţi mintea de lucrurile acelea". Fratele, neînţelegând ceea ce i se spusese, îi zise bătrânului: "Ce este cugetarea lăuntrică, părinte?". Bătrânul răspunse: "Uită-te mereu în inima ta, şi cu atenţie rosteşte în mintea ta cu frică şi cutremur: "Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă". Căci aceasta e povaţa pe care fericitul Diadoh a dat-o începătorilor".
Ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc?
Fratele a plecat; şi cu ajutorul Domnului şi pentru rugăciunile bătrânului a găsit liniştea şi o vreme s-a umplut de dulceaţă cu această cugetare. Dar apoi, dintr-o dată, aceasta l-a părăsit şi nu mai putea să o săvârşească sau să se roage cu atenţie. Aşa că s-a dus iar la bătrân şi i-a spus ce păţise. Iar bătrînul i-a zis: "Ai avut această înainte-gustare a liniştii şi a lucrării lăuntrice, şi ai trăit dulceaţa care vine din ele. Aceasta e ceea ce ar trebui să faci mereu în inima ta: fie de mănânci sau bei, că eşti cu cineva sau în afara chiliei tale, sau pe drumuri, repetă acea rugăciune cu mintea trează şi gândul neabătut. De asemenea, cântă, şi meditează în rugăciune şi psalmi. Chiar şi când faci munci trebuincioase, nu lăsa mintea ta să stea, ci continuă să cugeţi lăuntric şi să te rogi. Căci astfel poţi atinge profunzimile Sfintei Scripturi şi puterea ascunsă acolo, dând lucrare neîncetată minţii, şi, astfel împlinind porunca apostolească "Rugaţi-vă neîncetat" (I Tesaloniceni 5, 17). Dă mare atenţie inimii tale şi păzeşte-o, ca nu cumva să intre gânduri rele sau altfel goale şi nefolositoare. Fără întrerupere, fie de eşti adormit sau treaz, de mănânci, bei, sau eşti cu cineva, lasă-ţi inima şi mintea, lăuntric, într-o vreme să cugete la psalmi, într-alta să repete rugăciunea: "Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă". Şi când cânţi, asigură-te că gura nu îţi glăsuieşte un lucru, iar mintea îţi cugetă la altul".

Iarăşi, fratele a zis: "În somn văd multe închipuiri deşarte". Şi bătrânul i-a spus: "Nu fi trândav şi neglijent. Înainte să te duci spre somn, rosteşte multe rugăciuni întru inima ta, luptă împotriva gândurilor rele şi nu te lăsa amăgit de cererile diavolului. Atunci Dumnezeu te va primi în prezenţa Sa. Dacă este cu putinţă, dormi numai după rostirea psalmilor şi după cugetarea lăuntrică. Nu te lăsa prins nepregătit, lăsându-ţi mintea să accepte gănduri străine; ci întinde-te cugetând cu gândul rugăciunii tale, că în vremea somnului te va păzi, iar când te vei deştepta va grăi cu tine (Pilde 6, 22). De asemenea, rosteşte sfântul Crez al credinţei Ortodoxe înainte să adormi. Căci dreapta credinţă în Dumnezeu este izvorul şi paza tuturor binecuvântărilor".

sursa: toaca

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu